Information vid köp & försäljning

Köpeavtalet
Köpeavtalet ska ange den lägenhet som överlåtelsen avser. Lägenheten ska anges med beteckning enligt ekonomisk plan, dvs. lägenhet 1-42, och inte med det längre lägenhetsnummer som föreningens administrativa förvaltare, Simpleko, använder.

Vem som kan bli medlem i föreningen
Föreningen får vägra medlemskap till följande förvärvare av bostadsrätt:

 1. juridiska personer
 2. omyndiga personer

Normalt vägrar föreningen att godta juridiska och omyndiga personer som medlemmar.

Köparens ansökan om medlemskap
En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden.

Ansökan ska innehålla:

 1. namn
 2. personnummer
 3. att sökanden förbinder sig att fullgöra de skyldigheter som stadgarna föreskriver och att bosätta sig i lägenheten
 4. att sökanden bekräftar att hen tagit emot och tagit del av stadgar, ordningsregler och senaste årsredovisningen.

Förbindelsen att bosätta sig i lägenheten kan formuleras så här: "N.N förbinder sig att bosätta sig i lägenheten."

Stadgar, ordningsregler och årsredovisning finns på hemsidan.

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen ska snarast, normalt inom en månad från det då ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Normalt avgörs frågan om medlemskap snabbare än så.

Säljarens åtaganden vid försäljning
En medlem som som upphör att vara bostadsrättshavare anses ha utträtt ur föreningen. Föreningen ställer alltså inget krav på att säljaren ansöker om utträde ur föreningen.

Till styrelsen lämnas:

 1. kopia av överlåtelseavtal
 2. eventuellt kan bekräftelse på att lägenheten inte längre är belånad efterfrågas.

Avgifter i samband med försäljning
Föreningen tar ut följande avgifter i samband med överlåtelser:

 1. överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet, betalas normalt av köparen
 2. pantsättningsavgift tas ut med 1% av prisbasbeloppet.

Särskilda utrymmen
Bostadsrättshavaren har tillgång till föjande utrymmen:

 1. eget förråd i källaren
 2. en gemensam tvättstuga i källaren
 3. gemensamma cykelställ på gården.

Föjande utrymmen finns inte:

 1. garage eller parkering
 2. cykelförråd
 3. uppställningsplats för barnvagnar.

Vad som ingår i avgiften
Följande ingår i månadsavgiften:

 1. kabel-tv, Comhem:s basutbud
 2. värme
 3. vatten
 4. bredbandsnät.

Följande ingår inte i månadsavgiften:

 1. bostadsrättstillägg i hemförsäkringen
 2. el och gas.

Ekonomiska frågor
Föreningen har omregistrerats från bostadsförening till bostadsrättsförening och en yttre reparationsfond kommer att byggas upp.

Det finns ingen inre reparationsfond.

Kontaktuppgifter
Alla handlingar ska skickas direkt till föreningen:

Bostadsrättsföreningen Kättingen 25
Fridhemsgatan 64
112 46 Stockholm