Information vid försäljning / mäklarinformation

Köparens åtagande gentemot föreningen
Till styrelsen lämnas:

 1. Skriftlig ansökan om inträde i föreningen.
 2. Två skriftliga rekomendationsbrev per lägenhetsinnehavare.

Säljarens åtagande gentemot föreningen:
Till styrelsen lämnas:

 1. Skriftlig begäran om utträde ur föreningen.
 2. Kopia av överlåtelseavtal.
 3. Bekräftelse på att lägenheten inte längre är belånad.

Frågor som brukar uppkomma vid en försäljning:

 1. Bf Kättingen upa är en bostadsförening, ej bostadsrättsförening. Det betyder att föreningen lyder under lagen för ekonomiska föreningar (och inte bostadsrättslagen). Skattemässigt är det ingen skillnad, d v s försäljningar beskattas lika.
 2. Kabel-tv ingår i avgiften, comhems basutbud.
 3. Överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet. Pantsättningsavgift tas ut med 1% av prisbasbeloppet.
 4. Föreningen accepterar inte juridiska personer.
 5. I månadsavgiften ingår värme men ej el och gas.
 6. Lägenhetsförråd finns i källaren.
 7. Det finns tvättstuga i källaren.
 8. Garage eller parkering finns inte.
 9. Det finns ingen inre reparationsfond.
 10. Vi har ett eget snabbt bredbandsnät. Avgiften för anslutning ingår i årsavgiften.
 11. Det finns inte något cykelförråd.
 12. Det finns en uppställningplats för barnvagnar i ett utomhusförråd, ej låst.

Aktuella uppgifter

 1. Ventilationssystemet har renoverats 2012-2013. Merparten av kostnaden belastar bokslutet för 2012.
 2. Värmekablar har installerats i stuprör och stuprännor under 2012. Kostnaden belastar bokslutet för 2013.
 3. Renovering av trapphusen är under planering, och kommer förmodligen att genomföras 2014. Beslut om detta ej fattat.
 4. Ingen höjning av årsavgiften är planerad för 2013 eller 2014, men heller inte utesluten.

Övrigt

 1. Se till att köparen får ett exemplar av stadgar, ordningsregler mm och den senaste årsredovisningen (finns också här på webbplatsen).
 2. Kom in med alla handlingar i så god tid som möjligt, styrelsen träffas bara en gång i månaden.
 3. Här hittar du som ny medlem ett välkomstbrev och här är kontaktuppgifter till styrelsen

Alla handlingar ska skickas direkt till föreningen:
Bf Kättingen upa
Fridhemsgatan 64
112 46 Stockholm