TIPS OCH ALLMÄNNA RÅD OM VÅRA HISSAR

Innerhissdörrarna ska aldrig vidröras vid öppning, stängning eller hissfärd. I undantagsfall, när innerhissdörrarna fastnar i samband med stängning, kan man lätt putta på dessa, mot varandra, för att hjälpa dem att stängas.

Markerat golvområde (se bilden nedan) indikerar plats där man inte ska stå eller placera några föremål vid hissfärden.

Var försiktig så att inte innerhissdörrarna skadas när stora och tunga föremål bärs/flyttas in och ut ur hissen. Exempel på sådana föremål är: flyttkartonger, möbler, resväskor, barnvagnar och dylikt. Öppna först hissens ytterdörr helt och bär sedan in och ut era saker.

Även om hissen är programmerad att efter 3 minuter åka tillbaka till bottenvåningen, skicka gärna ner den efter avslutad hissfärd så att den snabbare är tillgänglig för andra.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen