Underhållsplan

Underhållsplanen är en beskrivning av planerat framtida underhåll på fastigheten. Kostnaden och tidpunkten för åtgärder är fackmannamässigt framtagna och är ett viktigt verktyg för styrelsens arbete. Det finns alltid en betydande osäkerhet i dylika uppskattningar, och såväl tidpunkt som kostnad kan därför komma att avvika från planen.

Ladda ned underhållsplanen här (två dokument):
Del 1
Del 2