Egna utlägg

För att begära en utbetalning av ersättningen för egna utlägg fyll i utbetalningsorder mallen: namn, adress, bankuppgifter samt konstandspecifikation.
Ifylld betalningsorder ska tillsammans med tillhörande kvitton lämnas in i föreningsbrevlådan.

Ladda ned mallen för egna utlägg här: